Năm 2017 cùng với toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch giáo dục giai đoạn 2015-2020. Thầy và trò Trường TH&THCS xã Tuấn Mậu đã có nhiều chuyển biến và thu được nhiều kết quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Có được kết quả đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục xã nhà.

     Nhà trường luôn nhận được quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT Sơn Động trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

     Có đội ngũ CBGV với tinh thần trách nhiệm cao luôn vượt khó trong công tác. Đội ngũ cán bộ giáo viên đa phần là người địa phương nên có nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy.

     Tuy nhiên địa bàn xã kéo dài, đường sá đi lại gặp nhiều khó khăn nhất là về mùa mưa lũ. Điều kiện kinh tế của nhân dân địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc quan tâm chăm sóc con em mình học tập hàng ngày ở trường cũng như ở nhà.